24 lipca 2017

Promocje kont osobistych - lipiec 2017

Poszukiwacze promocji bankowych mogli uznać czerwiec za wyjątkowo udany miesiąc. Nowi klienci mogli założyć konto osobiste, wybierając spośród wielu ofert. Obecnie ich liczba uległa znacznemu skróceniu. Lista z promocjami byłaby jeszcze krótsza, gdyby część banków nie zdecydowała się na przedłużenie swojej oferty.

W wyborze nowego dostawcy usług bankowych pomogą informacje na temat rodzaju i wysokości bonusu, warunków stawianych w regulaminie oraz czasu, który pozostał na skorzystanie z bankowej okazji. Zestawienie nie zawiera ofert kont VIP oraz propozycji dla beneficjentów świadczenia „Rodzina 500 Plus”.Premie dla nowych klientów zakładających konto osobiste w bankach – lipiec 2017 r.
PODTRZYMANE promocje z poprzedniego zestawienia
Bank Szczegóły
Bank Pekao Promocja Eurokonta Intro. Możliwość otrzymania lepszych warunków prowadzenia konta, które obejmą klienta do końca 2018 roku. Do składników oferty należą:
 • darmowe wypłaty z bankomatów na terenie Polski,
 • bezpłatne konto walutowe,
 • możliwość otrzymania zwolnienia z opłaty za kartę debetową, jeśli zrealizuje się min. 4 transakcje bezgotówkowe w okresie rozliczeniowym,
 • zlecenia stałe za 0 zł.
Oferta dostępna wyłącznie w oddziałach. Skorzystać z niej mogą klienci, którzy nie mają jeszcze konta w Banku Pekao.
Ostatni dzień promocji to 31 lipca 2017 r.

Promocja Eurokonta Kieszonkowego. Korzystniejsze warunki cenowe dla klientów, dla których jest to pierwszy rachunek w Banku Pekao oraz którzy zdecydują się założyć konto w oddziale.
Bank proponuje:
 • bezpłatne wypłaty z bankomatów krajowych,
 • brak opłaty miesięcznej za obsługę karty debetowej,
 • 0 zł za zlecenia stałe.
 • Niestandardowe warunki będą obowiązywać klienta do końca 2018 r.
Promocja obowiązuje do 31 lipca 2017 r.

Promocja „Konto Pomocne dla emerytów i rencistów”. Specjalne warunki prowadzenia konta w przypadku założenia Eurokonta Premium lub Eurokonta Aktywnego Plus. Podstawą promocji jest osiąganie dochodów z tytułu emerytury lub renty. Oferta zapewnia:
 • 0 zł za obsługę rachunku, jeśli wpływa na niego emerytura lub renta (maks. 24 miesiące od otwarcia konta),
 • 0 zł za kartę, jeśli klient zrealizuje min. 4 transakcję bezgotówkowe w poprzednim miesiącu,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w kraju,
 • 0 zł za przelewy zewnętrzne i wewnętrzne, które zostały zlecone w oddziale.
Oferta jest dostępna do 31 grudnia 2017 r.
 
Bank Zachodni WBK Promocja „200 zł na Dzień dobry”. Nagroda w wysokości 150 zł przysługuje nowemu klientowi, który założy ROR oraz skorzysta z karty kredytowej. Aby otrzymać bonus, konieczne będzie zrealizowanie kartą kredytową nie mniej niż 5 transakcji bezgotówkowych łącznie w miesiącu jej wydania, a także w okresie kolejnego kwartału. Nagroda dodatkowa (50 zł) trafi do klienta, jeśli wypełniając warunki podstawowe, skorzysta w tym samym terminie z płatności zrealizowanych za pomocą mobilnej karty kredytowej. Wniosek o konto można składać do 31 lipca 2017 r.

Promocja „Konto Aktywni 50+ z Nordic Walking”. Nagrodą w promocji są kijki do nordic walking, które można otrzymać, jeśli klient otworzy Konto Aktywni 50+ wraz z kartą debetową. Po zasileniu konta jednorazowym przelewem na kwotę min. 500 zł w okresie do dwóch miesięcy (począwszy od miesiąca, w którym konto zostało założone), bank przekaże nagrodę klientowi. Promocja obowiązuje do 31 lipca 2017 r.
 
BGŻ BNP Paribas Promocja „Konto z Money Back”. Klient, który zdecyduje się na otwarcie Konta Optymalnego lub Konta Maksymalnego otrzymuje prawo do otrzymywania bonusów pieniężnych w formie zwrotów. Przez dwanaście miesięcy można starać się o bonus w wysokości do 25 złotych. Premia jest naliczana jako 2 proc. wartości płatności zleconych kartą. Aby wziąć udział w promocji, konieczne będzie zaakceptowanie regulaminu, a konto trzeba założyć razem z kartą debetową. Wymagane jest również złożenie wniosku o dostęp do bankowości elektronicznej. Możliwość skorzystania z oferty do 31 sierpnia 2017 r.
 
Citi Handlowy Promocja „Do 400 zł premii z kontem Citi Priority – edycja II” Bank przewiduje możliwość zyskania do 400 zł premii w postaci dwóch bonusów. Pierwszy z nich stanowi zwrot na ROR w wysokości 6 proc., który przysługuje każdemu, kto wypełnił formularz rejestracyjny, a także zrealizował w danym miesiącu co najmniej jedną transakcję bezgotówkową o wartości nie mniejszej niż 50 zł. O bonus można się starać przez kolejnych 6 miesięcy, co daje maksymalny zwrot w wysokości 300 zł.
Druga część nagrody (100 zł) przysługuje klientowi, który w okresie do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym otwarto rachunek spełni warunek, pozwalający na uniknięcie opłaty miesięcznej za Citi Priority, tzn:
 • utrzyma na kontach średniomiesięczne saldo w wysokości min. 30 000 zł,
lub
 • na koncie zostanie odnotowany wpływ wynagrodzenia w wysokości minimum 5000 zł, a klient posiada aktywny jeden z produktów kredytowych do ostatniego dnia tego miesiąca.
Koniec promocji został wyznaczony na 31 października 2017 r., jednak może się ona zakończyć przed terminem.
Oferta dostępna dla 1000 pierwszych osób, które wypełnią dedykowany formularz kontaktowy.
Credit Agricole Bank Polska Promocja „Polacy wybierają Credit Agricole”. Nowi klienci mogą otrzymać premię za przeniesienie swojego dotychczasowego rachunku do Credit Agricole. Wysokość bonusu wynosi 200 zł, a zostanie on wypłacony posiadaczowi konta, jeśli:
 • zawnioskuje także o kartę debetową,
 • zawnioskuje o dostęp do bankowości elektronicznej,
 • zapewni wpływ na konto w wysokości min. 3000 zł/m-c przez co najmniej 3 następujące po sobie miesiące kalendarzowe.
Ostatni dzień promocji to 30 września 2017 r.

Promocja „Przenieś Konto II”. Bank oferuje 100 zł nowym klientom, którzy przeniosą konto do Credit Agricole, a także:
 • zawnioskują o wydanie karty debetowej,
 • zawnioskują o nadanie dostępu do bankowości elektronicznej,
 • zapewnią wpływ na ROR w wysokości min. 1500 zł/m-c przez co najmniej 3 następujące po sobie miesiące kalendarzowe.
Promocja obowiązuje do odwołania.
 
eurobank Promocja „nc+ z Kontem”. Bonus w wysokości 240 zł (20 zł/m-c) może trafić na konto nowego klienta eurobanku, jeśli posiada on aktywną umowę abonamentową z ITI Neovision na usługi telewizji cyfrowej nc+ oraz zrealizuje kilka warunków. Składnikiem oferty jest również dodatkowa nagroda w postaci otrzymania lepszych warunków cenowych dotyczących prowadzenia przez bank rachunku osobistego w wariancie Active lub Prestige.
Do promocji można przystąpić, jeśli:
 • wypełni się formularz oferty,
 • podpisze się umowę o rachunek w terminie akcji,
 • złoży się wniosek o rachunek z kartą w oddziale lub za pośrednictwem strony internetowej.
Powyższe warunki pozwolą na objęcie klienta promocyjnymi warunkami tj. brakiem opłat za prowadzenie rachunku oraz zwrotem miesięcznych kosztów związanych z obsługą karty przez maksymalnie 24 miesiące, a także zwrotem prowizji, jeśli zdecyduje się na zaciągnięcie limitu w koncie.
Bonus w wysokości 20 zł zostanie przyznany, jeśli dodatkowo klient w danym miesiącu zrealizuje 3 transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę łączną w wysokości co najmniej 50 zł oraz zapłaci za abonament za usługi telewizji cyfrowej nc+ przelewem z konta. O tę nagrodę można ubiegać się przez kolejne 12 miesięcy, co pozwoli na osiągnięcie zysku w wysokości 240 zł. Promocja trwa do 31 grudnia 2017 r.

Promocja„Zyskaj z Kontem Active”. Otwarcie Konta Active w ramach promocji eurobanku pozwoli nowemu klientowi na oszczędzeniu na prowadzeniu konta oraz na zdobycie nagrody pieniężnej, o ile wyśle się  zgłoszenie z poziomu dedykowanej strony akcji, złoży wniosek o rachunek przez internet oraz zawrze umowę za pośrednictwem kuriera lub przelewem z innego banku. Spełnienie powyższych warunków pozwoli klientowi na korzystanie z rachunku na specjalnych warunkach cenowych, do których należą:
 • bezpłatna obsługa rachunku przez rok od podpisania umowy,
 • zwrot opłaty za korzystanie z karty debetowej przez maks. rok od podpisania umowy (dotyczy klientów, którzy o nią zawnioskują jednocześnie z kontem osobistym, w przeciwnym razie zwroty będą przyznawane przez krótszy okres czasu),
 • zwrot prowizji za udzielony limit w koncie w okresie do 12 miesięcy po zawarciu umowy o ROR.
Właściciel konta może się również ubiegać o otrzymanie bonusu pieniężnego w wysokości maks. 120 zł (6 x 20 zł). O bonusy można walczyć przez kolejne 6 miesięcy. Wpłyną na rachunek, jeśli poza powyższymi warunkami, klient dokona w ciągu danego miesiąca kalendarzowego min. 3 transakcje „debetówką” na łączną kwotę min. 50 zł.
Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2017 r.

Promocja „Zyskaj z Kontem Na co dzień”. Bank oferuje komplet biżuterii za otwarcie Konta na co dzień w jednej ze wskazanych w regulaminie placówek. Wydanie nagrody nastąpi w momencie podpisywania umowy o rachunek. Istnieje możliwość zdobycia dodatkowej nagrody w wysokości 100 zł, jeśli zapewniony zostanie na koncie wpływ dochodu w okresie do 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym podpisano umowę o ROR.
Skorzystać z promocji można do 31 sierpnia 2017 r.
 
ING Bank Śląski Promocja „100 zł za otwarcie Konta” Otwarcie Konta z Lwem Direct lub Komfort pozwoli na otrzymanie 100 zł, jeśli do rachunku zostanie dobrana karta, a wniosek złoży się przez internet. Środki zostaną przelane na otwarte konto oszczędnościowe, jeśli zrealizuje się płatności bezgotówkowe kartą lub Blikiem na kwotę co najmniej 1000 zł do 31 października 2017 r. Promocja jest dostępna także dla posiadaczy otwartego konta oszczędnościowego, którzy nie korzystają z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w ING Banku Śląskim.
Oferta trwa do 18 października 2017 r.
 
mBank Promocja „Zgarnij premię z eKontem”. Otwarcie eKonta Standard lub eKonta Plus może zaowocować otrzymaniem premii w wysokości 100 zł w postaci nagrody pieniężnej od Bankier.pl oraz dodatkowych 100 zł jako bon od fly.pl. Promocja jest dostępna dla klientów, którzy:
 • dokonają rejestracji,
 • złożą wniosek o rachunek na specjalnej stronie akcji, korzystając z przesłanego na pocztę e-mail linku,
 • wyrażą wymagane zgody i podpiszą umowę o rachunek indywidualny.
Kolejnym krokiem jest zrealizowanie 5 transakcji w miesiącu, w którym założony został rachunek lub w następującym po nim miesiącu. Bank akceptuje płatności bezgotówkowe oraz przelewy, jeśli są inne niż wewnętrzne. Promocja łączy się z ofertą „Lepiej z eKontem”.
Wniosek można złożyć do 31 lipca 2017 r.

Promocja „Lepiej z eKontem”. Zainteresowany, który zdecyduje się na eKonto standard lub eKonto plus, może otrzymać bonus pieniężny naliczany w postaci zwrotu za płatności bezgotówkowe. Na wysokość premii składają się zwroty 4 proc. wartości płatności kartą oraz 4 proc. wartości płatności dokonywanych za pomocą systemu Blik.
Premię nalicza się przez 6 miesięcy z zastrzeżeniem, że jej miesięczna wartość może wynieść do 100 zł. Maksymalny zwrot łączny to 600 zł.
Aby premia została naliczona, klient musi:
 • dokonać transakcji kartą lub Blikiem na kwotę min. 250 zł łącznie w danym miesiącu,
 • zasilić jednorazowo ROR kwotą wynoszącą co najmniej 1000 zł,
 • zalogować się do aplikacji mobilnej w danym miesiącu.
Z promocji mogą skorzystać nowi klienci.
Rachunek gwarantuje również 24-miesięczne zwolnienie z opłaty za kartę debetową oraz niezmienność opłat, które obejmuje prowadzenia konta, wypłaty z bankomatów oraz przelewów internetowych w złotych.
Ostatni dzień promocji został wyznaczony na 31 lipca 2017 r.

Promocja „Zyskaj 100 zł z eKontem m – II edycja”. Do zgarnięcia jest 100 zł w ramach podwójnego bonusu po 50 zł/m-c. W tym celu trzeba wypełnić promocyjny wniosek oraz zrealizować poniższe warunki dla każdego miesiąca:
 • zalogować się do aplikacji na smartfona,
 • dokonać płatności bezgotówkowych kartą – min. 5 razy.
Bonus będzie naliczany dla każdego miesiąca osobno. Wymogi trzeba wypełnić w kolejnych dwóch miesiącach następujących po miesiącu, w którym otwarto rachunek.
Wniosek o ROR można złożyć do 31 sierpnia 2017 r.
 
Orange Finanse Promocja: „Dobry Start, wiosna/lato 2017”. Orange Finanse oferuje niezmienność niektórych opłat przez 24 miesiące od momentu przystąpienia do akcji. Promocja obejmuje:
 • bezpłatną obsługę rachunku,
 • 0 zł/m-c za kartę debetową,
 • darmowe wypłaty z bankomatów krajowych,
 • przelewy internetowe za 0 zł.
Dodatkowo klientowi przysługuje premia za pierwszą transakcję w wysokości 1 zł oraz podwyższone nominalne oprocentowanie konta oszczędnościowego. Z oferty mogą skorzystać mobilni klienci Orange oraz posiadacze telefonu na kartę w tej sieci komórkowej.
Konto w ramach aktualnej edycji promocji można otworzyć do 17 sierpnia 2017 r.

Promocja „Super Bank dla Klientów Orange, wiosna/lato 2017”. Promocja zapewnia otrzymanie zwrotu w wysokości 10 zł na swoje konto abonenckie, jeśli korzysta się z usług Orange na kartę lub jest się mobilnym klientem telekomu. Bank wypłaci bonus, jeśli klient zrealizuje transakcje bezgotówkowe na sumę nie mniejszą niż 300 zł w danym miesiącu. Orange Finanse przyzna nie więcej niż 12 bonusów, czyli 120 zł. Konto promocyjne w Orange Finanse można założyć nie później niż 17 sierpnia 2017 r.
 
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 19.07.2017 r.
 
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza