7 września 2017

Zgarnij Premię z Bankiem Millennium - IV edycja

Wystartowała kolejna edycja akcji Zgarnij Premię z Bankiem Millennium, w ktorej można otrzymać premię w wysokości 100 zł od Bankier.pl oraz 50 zł od PolskiBus.com! Z promocji mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które po 1 kwietnia 2015 r. nie posiadały żadnego rachunku w Banku Millennium (dotyczy również współposiadaczy, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, kuratorów czy opiekunów).
 
Promocja trwa do 6 października 2017 r.

 
Klienci, którzy otworzą Konto 360° lub Konto 360° Student, mogą otrzymać premię w wysokości 100 zł od Bankier.pl oraz 50 zł od PolskiBus.com! Warunkiem otrzymania bonusów jest uruchomienie jednego z wymienionych kont i zrealizowanie warunku aktywności w październiku i listopadzie 2017.
 
Jak otrzymać 100 zł premii?
 1. Klient powinien do 30.09.2017 zarejestrować się na stronie promocji i złożyć wniosek o prowadzenie Konta 360° lub Konta 360° Student wraz z kartą debetową.
 2. Do 06.10.2017 powinien podpisać umowę o konto.
 3. W październiku i listopadzie 2017 r. należy spełnić warunek aktywności na koncie*.
Przez warunki aktywności rozumiemy:
 • w przypadku zawarcia umowy o Konto 360°, w październiku i listopadzie 2017 r. dokonać zasilenia tego rachunku bankowego kwotą co najmniej 1000 PLN oraz w każdym z ww. miesięcy na tym rachunku zostanie zaksięgowana co najmniej jedna płatność bezgotówkowa, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do tego rachunku lub za pomocą usługi Blik w sklepach stacjonarnych (POS) lub przez Internet, lub
 • w przypadku zawarcia umowy o Konto 360° Student, w październiku i listopadzie 2017 r. na tym rachunku zostanie zaksięgowana co najmniej jedna płatność bezgotówkowa, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do tego rachunku lub za pomocą usługi Blik w sklepach stacjonarnych (POS) lub przez Internet.
Bank dokonując oceny spełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa powyżej, nie będzie uwzględniał wypłat gotówki, przelewów, transakcji nie będących zapłatą za towary czy usługi oraz kwot transakcji zwróconych na Produkt Banku przed nabyciem prawa do premii.
 
Aby organizator mógł wypłacić premię, należy we wniosku o konto wyrazić wymagane zgody: zgodę na marketing banku oraz na przekazanie przez Bank Millennium informacji objętych tajemnicą bankową organizatorowi akcji.
 
O przyznaniu premii organizator powiadomi nie później niż do dnia 31.12.2017 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail. Premia zostanie przekazana na aktywny rachunek uczestnika w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania informacji o jej przyznaniu.
 
Vouchery  od PolskiBus.com zostaną przekazane w postaci dwóch kodów rabatowych (każdy o wartości 25 zł) drogą mailową. Vouchery będą ważne w dniach od 15 grudnia 2017 do 31 marca 2018.
 
 
Konto 360° Student
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za kartę do konta
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w złotych przez Millenet i aplikację mobilną
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • 0 zł za przelewy na e-mail i numer telefonu
Konto 360°
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za kartę do konta
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów
 • 0 zł za krajowe przelewy w złotych przez Millenet i aplikację mobilną
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • 0 zł za przelewy na e-mail i numer telefonu 
 
 
 
REGULAMIN PROMOCJI „Zgarnij Premię z Bankiem Millennium – IV edycja
 
Regulamin korzystania z vouchera PolskiBus.com
 
Konto 360° Student: Konto jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu.
Konto 360°: Zwolnienie z opłat za Konto 360°, kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium SA. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług.
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza