12 listopada 2018

Najlepsze konta oszczędnościowe – listopad 2018

Najnowsze zestawienie najlepszych kont oszczędnościowych przedstawia propozycje przekazania bankowi oszczędności w wysokości 10 000 zł. Produkty bankowe prezentowane są z uwzględnieniem podziału na konta wymagające zrealizowania dodatkowych wymogów oraz rachunki, których takie ograniczenia nie dotyczą.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł
Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki
1. Getin Bank, Noble Bank Konto oszczędnościowe „Bonus za aktywność” 3,50% 23,30 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR. Wymagane zasilanie konta wpływami wynagrodzenia na kwotę min. 1000 zł/m-c. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych na kontakt ze strony banku. Wyższa stawka obowiązuje przez 12 miesięcy, do 10 000 zł
2. Alior Bank Konto oszczędnościowe 3,00% 19,97 zł Oferta dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy aktywowali korzyść uprawniającą do wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Wyższa stawka obowiązuje do 31 grudnia 2018 r., do 20 000 zł.
Bank Pekao Konto oszczędnościowe 3,00% 19,97 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR lub posiadaczy ROR, którzy we wskazanym terminie utrzymywali na kontach osobistych saldo miesięczne niższe niż 50 zł, w okresie promocji, obowiązuje przez 365 dni, do 20 000 zł.
Bank Pocztowy Pocztowe Konto 500+ 3,00% 19,97 zł Oferta dla beneficjentów programu "Rodzina 500+". Wymagane zasilanie konta wpływami pochodzącymi ze świadczenia na kwotę min. 500 zł; oprocentowanie gwarantowane do 31 grudnia 2018 r., do 10 000 zł.
T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 3,00% 19,97 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, w okresie promocji, obowiązuje przez 92 dni, do 50 000 zł.
3. Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 2,70% 17,97 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w okresie promocji, dla nowych środków, obowiązuje przez 92 dni, do 200 000 zł
Santander Bank Polska Konto Systematyczne 2,70% 17,97 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w banku, którzy korzystają z usługi automatycznego oszczędzania, do 29 czerwca 2019 r., do 20 000 zł.
4. Citi Handlowy Konto oszczędnościowe 2,50% 16,64 zł Oferta dla nowych klientów, którzy otworzą Konto Citi Priority w promocji, utrzymają przez 6 miesięcy średniomiesięczne saldo w wysokości 30 000 zł LUB będą zasilać przez 6 miesięcy rachunek comiesięcznym wpływem w wysokości 5000 zł, a także będą dokonywać min. 3 transakcji kartą lub nośnikiem zbliżeniowym miesięcznie przez okres pół roku, przez 6 miesięcy, do 100 000 zł.
eurobank Rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk 2,50%* 16,50 zł* Oferta dla nowych klientów otwierających ROR, promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące dla środków do 30 000 zł.
Credit Agricole Rachunek Oszczędzam „Na start” 2,50%** 0 zł** Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia ROR-u, do 100 000 zł.
ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 2,50%*** 0 zł*** Oferta dla klientów, którzy nie posiadają konta oszczędnościowego lub nie korzystali z niego we wskazanym w regulaminie czasie, obowiązuje przez 4 miesiące, do kwoty poniżej 100 000 zł.
5. Nest Bank Nest Oszczędności 2,25% 14,97 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje do końca miesiąca, w którym utworzono rachunek i przez kolejne, pełne dwa miesiące, do 50 000 zł.
*Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną.
**Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością kwartalną.
***Odsetki dopisywane są na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od otwarcia konta).
Źródło: Bankier.pl, stan na 09.11.2018 r.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków dla kwoty 10 000 zł
Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu
1. Idea Bank Konto Idealnie Proste 3,20% 21,30 zł
2. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,22% 14,77 zł
3. Lion’s Bank Lion’s Excellence* 1,50% 9,98 zł
4. Bank BPS Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 1,30% 8,65 zł
5. T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 1,04% 6,92 zł
*Nowy klient może założyć konto w oddziale lub przez infolinię.
Źródło: Bankier.pl, stan na 09.11.2018 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz