30 sierpnia 2021

Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku


Kolejną ofertę specjalną przygotował Bankier.pl. Tym razem wspólnie z Alior Bankiem. Klienci, którzy otworzą za pośrednictwem strony aliorbank.zgarnijpremie.pl rachunek firmowy iKonto, mogą otrzymać do 1 500 zł od Alior Banku
1 za aktywne korzystanie z rachunku i premię w wysokości 300 zł od Bankier.pl2!Weź udział w promocji!
  1. Zarejestruj się w promocji
  2. Do 13.09.2021 r. złóż wniosek o iKonto Biznes
  3. Do 13.10.2021 r. podpisz umowę o iKonto Biznes
  4. Do 13.12.2021 r spełnij warunek aktywności na iKoncie Biznes
  5. Do 31.12.2021 r. zostaniesz powiadomiony o przyznaniu premii
Uczestnikami promocji „Zgarnij premię z Alior Bank”  nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy Alior Banku, obecni klienci Alior Banku - tj. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162), który przed dniem złożenia wniosku o produkt, posiadał jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia promocji (tj. po dniu 26.07.2020 r. włącznie) w Alior Banku.

Zarejestruj się

iKonto Biznes

Klikasz i masz 0 zł za:

  • konto i kartę debetową dla aktywnych3,5
  • internetowe przelewy: krajowe oraz do ZUS i US5
  • korzystanie z bankomatów w oddziałach Alior Banku5
  • księgowość online na portalu zafirmowani.pl5
  • internetowe przelewy transgraniczne / SEPA4,5
Przez 12 miesięcy możesz otrzymać nawet 1500 zł premii od Alior Banku – po 125 zł w każdym miesiącu za aktywne korzystanie z konta i karty.1

Otwórz iKonto Biznes przez internet, bez wychodzenia z domu


1 Otwórz rachunek firmowy iKonto Biznes Alior Banku S.A. i aktywnie z niego korzystaj. Za wybrane czynności wypłacimy Ci premię. Przez 12 miesięcy możesz otrzymać nawet 1500 zł premii - po 125 zł w każdym miesiącu. Bank przyznaje Premię za określone transakcje i czynności wykonywane przez Uczestnika Promocji z Rachunku Uczestnika. Szczegółowa lista transakcji i czynności znajduje się w Regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonta Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja III

2 Warunkiem otrzymania premii w wysokości 300 zł od Bankier.pl jest dokonanie rejestracji w promocji „Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 11 edycja” i złożenie wniosku o iKonto Biznes poprzez stronę aliorbank11.zgarnijpremie.pl. W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu zawarcia umowy o prowadzenie iKonta Biznes w Alior Banku. Podpisać w ciągu 30 dni od przesłania wniosku umowę o prowadzenie iKonta Biznes w Alior Banku (nie później niż do 13.10.2021). W okresie 60 dni od zawarcia umowy na iKonto Biznes (nie później niż do 13.12.2021) dokonać wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł. Po zakomunikowaniu uczestnikom przyznania premii należy w terminie pięciu (5) dni roboczych podać niezbędne dane Uczestnika oraz prawidłowy numer aktywnego rachunku iKonta Biznes uruchomionego w ramach Promocji, na który zostanie wypłacona premia.
Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo), pracownicy Alior Banku, obecni klienci Alior Banku - tj. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 162), który przed dniem złożenia wniosku o produkt, posiadał jakikolwiek rachunek firmowy dla danego numeru NIP w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia promocji (tj. po dniu 26.07.2020 r. włącznie) w Alior Banku.

3 Miesięczna opłata za korzystanie z karty do iKonta Biznes wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania przez Klienta co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem „Do Aktywacji” (z wykluczeniem miesiąca, w którym karta została wysłana) lub ze statusem „Aktywna”. W przypadku niespełnienia ww. warunku naliczona zostanie opłata za korzystanie karty w wysokości 8 zł.

4 Opłata 0 zł za przelewy transgraniczne/SEPA dotyczy przelewów w trybie zwykłym, w opcji kosztowej SHA.

5 Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Pełna informacja o opłatach i prowizjach związanych z prowadzeniem iKonta Biznes znajduje się w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes dostępnej na stronie www.aliorbank.pl oraz w placówkach banku.

 

Regulamin promocji „Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 11 edycja” »
Regulamin prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) »
Regulamin promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 – edycja III »
Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes »Brak komentarzy:

Prześlij komentarz