18 stycznia 2018

Promocje kont firmowych - styczeń 2018

Aby przyciągnąć nowych klientów, banki wabią dodatkowymi bonusami oraz nagrodami. Niektóre z proponowanych bonusów są jednak skierowane wyłączenie do nowych klientów.

 

Zobacz, w których bankach przedsiębiorca zarobi najwięcej na otwarciu konta firmowego i co musi zrobić w zmian za wypłatę premii.
 
Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe
BankSzczegóły promocji
Alior Bank
Wysokość premii: 1500 zł *

Złóż wniosek
Promocja „1500 zł dla firm”. W ramach rachunku iKonto Biznes klient ma możliwość zyskania nawet 1500 zł przez 12 miesięcy (maksymalnie po 125 zł w każdym miesiącu). Z promocji mogą skorzystać:
- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
- podmioty, które wcześniej nie posiadały żadnych produktów dla przedsiębiorców w Alior Banku.
Aby zarobić premię miesięczną, wystarczy aktywnie korzystać z rachunku, wykonując wskazane przez bank transakcje (m.in. przelew do ZUS/US, płatność kartą, utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku, przelew natychmiastowy). Za wykonanie określonych operacji bank nalicza odpowiednią wysokość premii.
Promocja obowiązuje do odwołania.
Idea Bank
Wysokość premii: 600 zł*

Złóż wniosek
„Premiowanie za bankowanie”. Klient posiadający rachunek FIRMA TO JA w ramach promocji może otrzymać 600 zł rocznej premii (maksymalnie 50 zł miesięcznie). Warunki uczestniczenia w promocji:
- założenie konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej FIRMA TO JA;
- aktywne korzystanie z konta (tj. zlecanie przelewów do ZUS/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku).
Miesięczna wysokość premii jest naliczana za poszczególne operacje wykonywane na rachunku.
Promocja obowiązuje do odwołania.
Orange Finanse
Wysokość premii: 150 zł*
„Nawet 150 zł za przelew do ZUS w Orange Finanse, jesień 2017”. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie trwania promocji nie posiadali konta firmowego. Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 25 zł miesięcznie na nowo otwarty rachunek firmowy pod warunkiem:
- opłacenia z Konta dla Firm fakturę na rzecz Orange Polska S.A.;
- dokonania z niego płatności za składkę ZUS.
Zwrot będzie naliczany przez 6 kolejnych pełnych miesięcy, liczonych od dnia otwarcia kotna.
Promocja obowiązuje do 01.02.2018 r.
Alior Bank
Wysokość premii: 100 zł*

Złóż wniosek
„Cashback dla Przedsiębiorców” – promocja skierowana jest do klientów, którzy założą konto Rachunek Partner wraz z kartą MasterCard Debit Commercial. Przedsiębiorca otrzyma zwrot w wysokości do 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na stacjach paliw, które oznaczone są kodem MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983 za zakup paliw płynnych typu PB98, PB95, ON. Warunkiem wypłaty premii jest:
- założenie Rachunku Partner oraz dokonanie raz w miesiącu płatności bezgotówkowej na stacjach paliw,
- dokonanie min. jednego przelewu do ZUS/US w miesiącu,
- wykonanie transakcji kartą płatniczą na min. 500 zł za dany miesiąc.
W celu rozliczenia premii bank podlicza sumę miesięcznych płatności dokonywanych kartą na stacjach paliw i dzieli ją przez wartość średniej ceny paliwa. Otrzymaną ilość litrów mnoży przez średnią ceną oraz przez kwotę 3,90 zł. Różnica (ilość litrów paliwa x średnia cena – ilość litrów paliwa x 3,90zł) stanowi kwotę premii cashback. Premia jest wypłacana w formie przelewu na nowo otwarty rachunek do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po jej rozliczeniu. Dodatkowo w okresie promocji bank odstąpi od naliczania opłaty miesięcznej za kartę Mastercard Debit Commercial (3 zł), miesięcznej opłaty dodatkowej za korzystanie z karty Mastercard Debit Commercial (6 zł) oraz opłaty za korzystanie z usługi Cash Back dla przedsiębiorców (15,99 zł).
Promocja obowiązuje do odwołania.
mBank
Wysokość premii: 100 zł*

Złóż wniosek
„Proste konto i 100 zł zwrotu”. Promocja skierowana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, posiadaczy spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.  Uczestnik otrzyma 100 zł zwrotu na nowo otwarty rachunek, pod warunkiem:
- złożenie wniosku o otwarcie rachunku firmowego,
- wykonanie płatności ZUS na kwotę min. 250 zł w ciągu 30  dni od dnia zawarcia umowy rachunku.
Dodatkowo posiadacz konta jest zwolniony z opłaty za jego prowadzenie przez okres 24 miesięcy, posiada nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych oraz nie ponosi kosztów za posiadanie karty płatniczej przez 24 miesiące.
Promocja obowiązuje do 31.03.2018 r.
Nest Bank
Wysokość premii: 100 zł*

Złóż wniosek
„Terminal płatniczy z Nest Bankiem.” Przedsiębiorca, który założy rachunek BIZnest Konto, otrzyma w prezencie 100 zł, pod warunkiem:
- otwarcia lub posiadania BIZnest Konto,
- wyrażenia zgód marketingowych,
- zawarcia umowy o terminal płatniczy z First Data z oferty Nest Banku,
- zapewnienia wpływów na konto z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami.
Premia jest wypłacana na rachunek w terminie 30 dni kalendarzowych, po upływie miesiąca, w którym został spełniony ostatni z warunków akcji.
Promocja obowiązuje do odwołania.
Credit Agricole
Wysokość premii: 50 zł*
Terminal POS z premią. Promocja skierowana jest dla posiadaczy Konta Biznes oraz osób, które zawrą umowę o akceptację kart. Wybierając terminal płatniczy, klienci mogą otrzymać premię bądź darmowe prowadzenie konta w zależności od obrotów terminala:
- darmowe prowadzenie konta firmowego w wybranym pakiecie przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o akceptację kart,
- premia w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 8000 zł,
- premię w wysokości 25 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 5000 zł.
Promocja obowiązuje do 31.01.2018 r.
Plus Bank
Wysokość premii: 25 zł*
„Bonus Plus dla Firm". Bank proponuje Pakiet Mikro Biznes, z którym przedsiębiorca będzie mógł obniżyć swoje wydatki związane z opłatą abonamentową za telefon bądź internet w Plusie o maksymalnie 25 zł. Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić poniższe warunki:
- założyć rachunek Pakiet Mikro Biznes;
- posiadać jednoosobową działalność gospodarczą;
- wykonać w okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł;
- korzystać z abonamentu Plusa (internet, telefon).
Wysokość bonusu zależy od sumy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty wydanej do rachunku Pakiet Mikro Biznes w okresie rozliczeniowym:
- bonus w wysokości 10 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 500-4499,99 zł;
Dodatkowo za przedłużenie umowy z Plus lub podpisanie nowej przedsiębiorca otrzymuje bonus w wysokości 15 zł miesięcznie. 
Promocja obowiązuje do odwołania.
Idea Bank
Wysokość premii: 10 proc.*

 
Konto Branżowe z 10% zwrotem za zakupy kartą. Promocja przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które:
- złożyły wniosek o przystanie do promocji;
- w okresie promocji zawarły umowę o rachunek;
- w okresie promocji zawarły umowę o kartę płatniczą;
- w okresie promocji zawarły umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;
- wykonają raz w miesiącu przelew do ZUS lub US oraz transakcję bezgotówkową.
Premia w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta jest wypłacana do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca z zastrzeżeniem, że miesięczna łączna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto.
Promocja obowiązuje do odwołania. 
Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 15.01.2018 r.
*podana kwota nie zawsze oznacza premię gotówkową; warunki promocji różnią się;

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz