15 sierpnia 2015

Karta z wideorejestratorem MIO Mivue 600 w prezencie!

Citi Bank znów rozdaje prezenty. Klienci, którzy skorzystają z karty kredytowej Citibank BP-Payback mogą odebrać wideorejestrator MIO Mivue 600 w prezencie! Dodatkowo za każdy litr paliwa zatankowany na stacjach BP posiadacz karty otrzymuje 1zł zwrotu na kartę (w tym na powitanie ekstra punkty za pierwszą transakcję kartą). Oprócz tego za każde wydane 5 zł naliczany jest 1 punkt PAYBACK. Zebrane punkty można wymieniać na nagrody.


Promocja trwa do 31 grudnia 2015 r.

PŁAĆ KARTĄ I ZDOBYWAJ NAGRODY!

Płacąc kartą zbierasz punkty, które wymieniasz na nagrody z katalogu BP, sklepu PAYBACK i oferty Partnerów PAYBACK.
  • Nawet 3000 punktów powitalnych
  • Za każde 2 zł wydane na stacjach BP otrzymasz 1 punkt
  • Za każde 5 zł wydane w dowolnym sklepie lub u usługodawcy otrzymasz 1 pkt
Złóż wniosek o kartę

Oferta dotyczy osób, które spełnią łącznie poniższe warunki:

  • złożą wniosek o kartę w trakcie trwania oferty,
  • dostarczą wymagany przez bank, ważny, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o kartę dochody, zgodnie z listą wymaganych przez bank dokumentów dochodowych dla poszczególnych form zatrudnienia klientów, 
  • zostanie im wydana karta.

Zasady uczestnictwa w ofercie
 
Uczestnik otrzyma zwrot 1zł  za każdy litr zakupionego paliwa na stacjach sieci BP przy czym litr zostanie obliczony jako iloraz kwoty wydanej przez uczestnika oraz średniej ceny paliwa PB 95 za miesiąc poprzedzający wypłatę, według niezależnego zestawienia Polskiej Izby Paliw Płynnych. Zwrot dokonywany jest za pełny, wyliczony w powyższy sposób litr paliwa.
 
Zwrot dotyczy jednej transakcji na stacjach BP zaksięgowanej w systemie banku w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym w przypadku gdy uczestnik wykonał kilka transakcji, brana pod uwagę jest ta o najwyższej wartości.
 
Łączna kwota zwrotu przyznana uczestnikowi w trakcie trwania oferty to maksymalnie 200zł. Zwroty przyznawane są nie dłużej niż przez pierwsze 6 miesięcy od daty wydania karty i zostaną wypłacone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcja została zaksięgowana.
 
Zwrot zostanie przekazany na aktywny rachunek karty, którą została dokonana transakcja. Zwrot pomniejszy kwotę zadłużenia na karcie lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku karty.
 
Transakcje dokonane kartą, które będą podstawą do przyznania Zwrotu muszą spełnić następujące warunki:
  • będą Transakcjami bezgotówkowymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
  • zostaną wykonane na Stacjach BP, tj. stacjach benzynowych oznaczonych logo sieci BP w Polsce, prowadzących działalność sklasyfikowaną jako MCC 5541 (Stacje serwisowe z lub bez usług dodatkowych), których nazwa w systemach rozliczeniowych organizacji płatniczych rozpoczyna się od „BP–”,
  • do wyliczenia zwrotu brane są pod uwagę transakcje rozliczone, na które nie było zwrotu.
 
Kwoty przekazane w ramach niniejszej oferty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Złóż wniosek o kartę