5 sierpnia 2015

Super Duet - promocja z lokatami i gwarantowaną premią 140 zł!

Ruszyła druga edycja promocji z lokatami – Super DUET, dzięki której biorący udział w kampanii zyskują podwójnie. Dla wszystkich, którzy spełnią warunki promocji - założą Konto Jedyne oraz lokaty Plan depozytowy na 80 dni i Depozyt Plus - czekają nagrody gwarantowane: ponadprzeciętny zysk z oprocentowania depozytów oraz premia w wysokości 140 zł.
 
Promocja dostępna będzie do 18 sierpnia br.
 
Uczestnikami akcji nie mogą być: pracownicy/współpracownicy organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo; pracownicy partnera; klienci partnera posiadający Konto Jedyne i/lub Plan Depozytowy na 80 dni i/lub Depozyt Plus na okres 6 miesięcy, przed dniem 04.08.2015 roku.
 
Aby skorzystać z Akcji promocyjnej i otrzymać 140 zł premii gwarantowanej, należy spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie Akcji, m.in.:
 • zarejestrować się w akcji (za pośrednictwem serwisu http://lokata6m.zpremia.pl ).
• wypełnić wniosek i otworzyć Konto Jedyne w Toyota Banku Polska S.A.
• w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dacie uruchomienia Konta Jedynego założyć za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej Toyota Banku minimum jedną lokatę Plan Depozytowy na 80 dni (kwota minimalna jednej lokaty 3000 zł, kwota maksymalna jednej lokaty 7000 zł.
• w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dacie uruchomienia Planu Depozytowego na 80 dni za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej założyć lokatę Depozyt Plus (kwota minimalna jednej lokaty 5000 zł).
• utrzymać saldo minimum 3000 zł na lokacie Plan Depozytowy na 80 dni przez wymagany okres 80 dni oraz utrzymać saldo minimum 5000 zł na lokacie Depozyt Plus przez minimum pełne 4 miesiące (licząc od dnia uruchomienia).
• utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty premii, tj. do dnia 04.03.2016 roku.

Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość premii gwarantowanej w Akcji promocyjnej.