10 stycznia 2016

Citibank - płać kartą i zdobywaj nagrody!

 
Citibank po raz kolejny wystartował z promocją na kartę kredytową BP Payback, w której do zgarnięcia jest wideorejestrator MIO MiVue 600 wart 349 zł, 200 zł zwrotu za wydatki na stacji paliw BP oraz 3000 pkt Payback. Promocja dotyczy nowych klientów, którzy po 1 stycznia 2015 nie posiadali karty w Citibanku, głównie dla tankujących na stacji paliw.

 
Na zarejestrowanie się w promocji mamy czas do 31.01.2016r. - dla 200zł z BP. Rejestrując się po tym terminie ale nie później niż do 31.03.2016r. otrzymamy tylko kamerę oraz punkty Payback.
 
Jak otrzymać wideorejestrator MIO Mivue 600?
 
Oferta trwa do 31 marca 2016 r.

Uczestnikiem oferty może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, w przypadku której łącznie spełnione są poniższe warunki:
 • wypełniła dedykowany formularz kontaktowy,
 • złożyła wniosek o wydanie Karty Kredytowej Citibank uprawniający do wzięcia udziału w dalszej części oferty,
 • otrzymała i aktywowała główną Kartę Kredytową Citibank-BP Payback, 
WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy po aktywacji karty:
 • dokonają bezgotówkowych transakcji, spełniających kryteria, o których mowa poniżej, na łączną kwotę min. 1000 zł nowo wydaną kartą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wydania karty,
 • zalogują się min. 1 raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem lub za pomocą aplikacji mobilnej CitiMobile lub za pomocą aplikacji CitiHandlowy for iPad w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wydania karty,
 • w dniu otrzymania nagrody, będą posiadaczami karty.
Transakcje, o których mowa powyżej muszą spełniać następujące kryteria:
 • będą transakcjami bezgotówkowymi,
 • nie będą przelewami z rachunku karty, w tym przelewami będącymi zapłatą rachunków obejmujących wydatki klienta związane z użytkowaniem domu lub mieszkania,
 • nie będą transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie banku.
O spełnieniu warunków przyznania nagrody uczestnicy, zostaną powiadomieni przez bank poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Wiadomość zostanie przesłana w ciągu pierwszych dwóch tygodni miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uczestnik spełnił warunki określone w regulaminie.

Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem kuriera na ostatnio zarejestrowany w systemie banku adres korespondencyjny w 30 dni od daty wysłania wiadomości e-mail przez bank informującym o przyznaniu nagrody.

Nagroda objęta jest 24 miesięczną gwarancją.
 
Zasady Programu oraz Warunki Uczestnictwa Citibank–BP PAYBACK:
 • Posiadacz Karty otrzymuje Punkty Powitalne, po dokonaniu pierwszej transakcji bezgotówkowej nowowydaną Kartą, w ilości:
- 1500 punktów za transakcję dokonaną kartą Silver,
- 3000 punktów za transakcję dokonaną kartą Gold.
 • Punkty powitalne, o których mowa powyżej naliczane są jednorazowo, przy czym nie są naliczane klientom, którzy dokonali zamiany innej karty kredytowej wydawanej przez bank na kartę kredytową Citibank BP w programie PAYBACK.
 • Dodatkowo za każde wydane 5 zł naliczany jest 1 punkt PAYBACK.

Zasady uczestnictwa w ofercie "200 zł zwrotu za wydatki na stacji paliw BP"

 • Czas na złożenie wniosku do 31 stycznia 2016 r.
 • Uczestnik otrzyma zwrot 1zł za każdy litr zakupionego paliwa na stacjach sieci BP przy czym litr zostanie obliczony jako iloraz kwoty wydanej przez uczestnika oraz średniej ceny paliwa PB 95 za miesiąc poprzedzający wypłatę, według niezależnego zestawienia Polskiej Izby Paliw Płynnych. Zwrot dokonywany jest za pełny, wyliczony w powyższy sposób litr paliwa.
 • Zwrot dotyczy jednej transakcji na stacjach BP zaksięgowanej w systemie banku w danym miesiącu kalendarzowym, przy czym w przypadku gdy uczestnik wykonał kilka transakcji, brana pod uwagę jest ta o najwyższej wartości.
 • Zwroty przyznawane są nie dłużej niż przez pierwsze 6 miesięcy od daty wydania karty, a ich łączna suma nie może być wyższa niż 200zł.
 • Zwrot zostanie wypłacony do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcja została zaksięgowana.
 • Zwrot zostanie przekazany na aktywny rachunek Karty, którą została dokonana transakcja.
WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY
 
Podstawowe wymagania dla ubiegających się o kartę kredytową:
 • wiek - minimum 21 lat,
 • dochód netto - minimum 1200 zł,
 • zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce.
Dla firm:
 • wiek - minimum 25 lat,
 • działalność gospodarcza min. 2 lata.