5 stycznia 2016

iKontoaktywator z oprocentowaniem 4% w BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas zdecydował się przedłużyć promocję konta osobistego "iKontoaktywator". Nowa promocja obowiązuje do 29.02.2016 r.
 

W ramach promocji Konta Praktycznego otrzymasz oprocentowanie 4% w skali roku na rachunku osobistym dla kwoty nie większej niż 5 000 zł oraz darmowe konto przez 12 miesięcy.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do wysokości najwyższego pojedynczego wpływu zaksięgowanego na koncie osobistym w miesiącu naliczenia promocyjnych odsetek.  

Aby przystąpić do promocji należy:
 • Mieć 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Nie być posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas na 6 miesięcy przed przystąpieniem do promocji.
 • Wybrać wyciągi udostępniane elektronicznie.
 • Zgodzić się na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 • Posiadać aktywną kartę debetową wydaną do konta.
 • Zapewnić comiesięczne wpływy na konto osobiste (nie będą brane pod uwagę przelewy z rachunków klienta w banku BGŻ BNP Paribas jak również wpłaty gotówkowe, wpływy z lokat i kont oszczędnościowych oraz z uruchomienia kredytu).

Konto osobiste w promocji iKontoaktywator w BGŻ BNP Paribas to:
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie
 • 0 zł za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • 0 zł za internetowe przelewy krajowe w złotych
 • 0 zł za obsługę karty do konta dla posiadacza konta – wystarczy, że w każdym miesiącu/cyklu prowizyjnym wykonasz tą kartą transakcje bezgotówkowe na kwotę minimum 300 zł; w przeciwnym przypadku opłata wyniesie 7 zł miesięcznie

Poznaj iKONTOAKTYWATOR i zobacz, jak Twoje pieniądze pracują na koncie osobistym