22 września 2016

DB Konto z Premią 500+


db Plan 500+Premia to lokata dla nowych i obecnych Klientów Banku, którzy potwierdzą fakt posiadania dziecka poniżej 18 roku życia. Produkt daje możliwość systematycznego oszczędzania środków na każde dziecko. Po każdym roku, poza oprocentowaniem, Bank może wypłacić premię w wysokości nawet 500 zł.


Lokata db Plan 500+Premia - oszczędzaj i zyskuj

  • Nawet 500 zł rocznej premii na każde dziecko
  • Brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty
  • Minimalna kwota lokaty 100 PL
  • Atrakcyjne oprocentowanie
  • Możliwość założenia jednej lokaty na każde posiadane dziecko (maksymalnie 5 lokat)
  • Możliwość dopłaty w trakcie trwania lokaty

3 proste kroki do założenia konta dbNET z db Plan 500+Premia

  1. Wypełnij wniosek o konto dbNET, zaznaczając, że wnioskujesz także o db Plan 500+Premia
  2. Podpisz umowę dostarczoną przez kuriera
  3. Otrzymujesz premię nawet do 500 zł po każdym roku trwania Lokaty


db Plan 500+Premia jest Lokatą na okres 10 lat dla nowych oraz obecnych Klientów Banku, którzy potwierdzą fakt posiadania dziecka poniżej 18 roku życia. Każdy Rodzic / Opiekun prawny ma możliwość otwarcia maksymalnie jednej Lokaty db Plan 500+Premia na każde posiadane dziecko, które w dniu jej otwarcia nie przekroczyło wieku 18 lat, jednak nie więcej niż pięć Lokat tego typu. Warunkiem koniecznym do otwarcia Lokaty db Plan 500+Premia jest posiadanie lub otwarcie Konta osobistego w Banku. Razem z Lokatą db Plan 500+Premia otwierane jest db Konto Oszczędnościowe 500 Plus dedykowane do wypłaty rocznej premii zgodnie z zasadami Regulaminu db Plan 500+Premia. Wysokość oprocentowania Lokaty db Plan 500+Premia ustalana jest codziennie jako równowartość stopy referencyjnej WIBID O/N. Korzyścią poza oprocentowaniem Lokaty db Plan 500+Premia jest możliwość otrzymania dodatkowej premii (nagrody) rocznej, zgodnie z warunkami zapisanymi w Regulaminie db Plan 500+Premia. Maksymalna wysokość premii w każdym roku wynosi 500 PLN (bez względu na wysokość dopłat w danym roku).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza