21 marca 2019

Promocje kont firmowych - marzec 2019 r

Banki walczą o klienta firmowego nie tylko warunkami cenowymi kont, ale również dodatkowymi bonusami. Zobacz najnowsze promocje kont firmowych. Sprawdź który bank przygotował najkorzystniejszą ofertę dla przedsiębiorców?Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe
Nazwa banku Nazwa promocji*
Alior Bank  „1500 zł dla firm”  
wysokość premii: 1500 zł
W promocji można otrzymać roczną premię w wysokości 1500 zł, która jest wypłacana miesięcznie w kwocie 125 zł.
Z bonusu pieniężnego mogą jednak skorzystać wyłącznie nowi klienci, którzy przed założeniem rachunku firmowego nie posiadali żadnego produktu dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Alior Banku. Wysokość premii zależy od aktywnego korzystania z konta:
 • przelew do ZUS-u wykonany na kwotę min. 250 zł (premia 25 zł),
 • przelew do US wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 25 zł),
 • transakcje kartą zrealizowane i rozliczone w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),
 • utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 2 500,01 zł do 10 000 zł – premia 5 zł; od 10 000,01 zł do 25 000 zł – premia 15 zł; od 25 000,01 zł do 50 000 zł – premia 30 zł; od 50 000,01 zł – premia 60 zł),
 • przelew natychmiastowy wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),
 • skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku (premia 15 zł).
Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank  „Premiowanie za bankowanie”
wysokość premii: 600 zł
W promocji „Premiowanie za bankowanie” można otrzymać roczną premią w wysokości 600 zł, wypłacaną co miesiąc maksymalnie w kwocie 50 zł.
Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z promocji jest założenie rachunku firmowego Firma To Ja. Wysokość premii pieniężnej zależy od wykonania określonego rodzaju transakcji:
 • wpłata gotówki we wpłatomacie na kwotę min. 1000 zł (premia 20 zł),
 • przelew do ZUS-u lub US (premia 30 zł),
 • wystawienie i opłacenie faktury na Konto Firma To Ja poprzez bankowość elektroniczną ( premia 20 zł za każdą poprawnie wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł),
 • utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 5000 zł do 10 000 zł – premia 10 zł; od 10 000,01 zł do 15 000 zł – premia 20 zł; od 15 000,01 zł do 30 000 zł – premia 30 zł, powyżej 30 000,01 zł – premia 40 zł).
Promocja obowiązuje od odwołania.
mBank

 „500 zł na nową firmę”
wysokość premii: 500 zł
Premia wypłacana jest na nowo otwarty rachunek przez pięć kolejnych miesięcy w wysokości 100 zł. Aby skorzystać z bonusu, należy spełnić łącznie następujące warunki:
 • złożyć wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej za pośrednictwem banku,
 • zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard,
 • w okresie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego dokonywać płatności składek ZUS na kwotę minimum 250 zł miesięcznie z nowo otwartego rachunku oraz dokonywać minimum jednej transakcji kartą debetową wydaną do rachunku.
Promocja obowiązuje do 31 marca 2019 r.
Bank Pekao

„100 zł zwrotu za przelew do ZUS” oraz „100 zł zwrotu za umowę o terminal”
Wysokość łączna premii: 200 zł
Przedsiębiorcy, którzy rozważają otwarcie rachunku w Banku Pekao, mogą skorzystać z dwóch łączących się promocji, tj. „100 zł zwrotu za pierwszy przelew do ZUS-u” oraz „100 zł zwrotu za umowę o terminal POS”. Premia wypłacana jest w formie bonu Sodexo w łącznej wysokości 200 zł. Natomiast w przypadku ich wyczerpania – jednorazowej wypłaty na nowo otwarty rachunek.

Promocje obowiązują od 31 marca 2019 r.

Alior Bank „Cashback dla Przedsiębiorców”
wysokość premii: 100 zł
Alior Bank dla przedsiębiorców przygotował akcję „Cashback dla przedsiębiorców”, w której do zgarnięcia jest 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na wskazanych przez bank stacjach paliw.
Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie jej trwania założą Rachunek Partner, jednocześnie złożą wniosek o wydanie karty MasterCard Debit Commercial oraz zobowiążą się do:
 • zapłaty minimum raz w miesiącu kartą płatniczą wydaną do rachunku za paliwo na stacjach benzynowych w Polsce,
 • dokonania płatności kartą w dowolnym punkcie usługowo-handlowym na min. 500 zł w miesiącu,
 • wykonania przelewu z rachunku do ZUS/US.
Po spełnieniu ww. warunków mogą liczyć na gwarancję stałości ceny paliwa, tj. jeśli cena jest wyższa niż 3,90 zł/l, bank dokona zwrotu różnicy.

Promocja obowiązuje do odwołania.
Nest Bank Premia powitalna
wysokość premii: 100 zł
100 zł premii wypłacane w ramach promocji „Na dobry start” wymaga od nowego klienta otwarcia konta firmowego, a ponadto: 
 • wyrażenia zgody na kontakt z bankiem w celu marketingowym,
 • zwarcia umowy o terminal płatniczy z First Data z oferty banku w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, w którym została zawarta informacja o zainteresowaniu ofertą nabycia terminala,
 • zapewnienia wpływu na rachunek z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami.
Promocja obowiązuje do dowołania.

Santander Bank Polska Bonusy dla zmotoryzowanych: „Promocja samochodowa”
wysokość premii: 2 proc.
Zmotoryzowani przedsiębiorcy otrzymają 2 proc. zwrotu za płatności dokonywane na stacjach Circle K na terenie Polski oraz 5 proc. zwrotu za płatności za autostrady również na terenie kraju (do 100 zł miesięcznie) w ramach „Promocji samochodowej”

Promocja obowiązuje od 31.03.2019 r.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 18.03.2019 r.
*podana kwota nie zawsze oznacza premię gotówkową; warunki promocji różnią się.


KONTA FIRMOWE


Źródło: Bankier.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz